Meil kõigil on elu ja aeg ja lugu, sellest elu jooksul saab ajalugu; inimelu jaoks vaja on elumaja, rahvamelu jaoks vaja on
RAHVAMAJA -
ka see pole elu- ja ajaloota ja aegu uskudes tulebki loota, et ikka ja alati läbi aja kooskäimise kohta on tõepoolest vaja -
see peab olema soe ja sõbralik maja - rahvale rajatud
RAHVAMAJA.
Kuni veel kestab külakutuur,
seni väikese rahva vaim püsib suur.

(Virve Osila)


Näitus

Näitus

neljapäev, 20. märts 2014

Lõppes ülesaaremaaline mälumäng

Teisipäeval, 18. märtsil toimus 2014. aasta ülesaaremaalise mälumängu 4. ja ühtlasi viimane voor. Kokku osales ülesaaremaalises mälumängus 57 võistkonda, neist parimana lõpetas Torgu Adru, kelle lõpptulemuseks sai 71 punkti.
Kärlalt osales mängus 5 võistkonda. Meie parimana kogus võistkond Tõllupojad 52 punkti ja jäi üldtabelis jagama 17.-18. kohta. Võidukad Tõllupojad on Jüri Tõru, Tõnu Toon, Peep Lango ja Urmo Talistu. 
Jutumärgid sai lõpptulemusena 45 punkti (32.-34. koht), Mõttelõng 42 p (36.-38 koht), külakoor 41 p (39. koht) ja Värske veri 40 p (40. koht). 

reede, 14. märts 2014

Lootus on rohkem kui lohutus

Kolmapäeval kutsus põhikooli emakeele õpetaja Ene Heinmets mind kooli etlejate konkurssi kuulama ja koos raamatukogu Kaie ning vallavanema Tiinaga parimaid lugejaid välja noppima. Eelmise aasta kogemustest lähtudes teadsin, et tasub minna, saab positiivse emotsiooni. 
Etlejad jagunesid kolme vanusegruppi. Alustasid kõige nooremad ehk siis I-III klassi lapsed. Kõigil olid salmid peas, hääl olemas ja ettekanne arusaadav. Ilmekust oli ka. Parimaks etlejaks kuulutasime Darelyan Pähni III klassist, samuti tunnustasime Karl-Reedik Mändari ja Karl Kivi esinemist. 
Keskmise vanusegrupi moodustasid IV-VI klassi õpilased. Lugemiseks oli valitud päris huvitavat materjali. Selle grupi märksõnaks sai "kiirus", sest enamus püüdis oma lugemise hästi kähku ära teha. No päris vuristamiseks ka ei läinud, nii et hindajad jõudsid ikka oma märkmed paberile panna. Parimaks lugejaks kuulutasime Karis Kivi IV klassist, kes sai ka publiku lemmikuks. Lisaks temale said tunnustatud Triinu-Liis Torri ja Regor Konts. 
Etlemise lõpetasid VII-IX klassi õpilased. Väga põnev vanusegrupp ja hea tekstivalik. Õpetaja Ene käest infot pinnides saime teada, et iga etleja valis endale ise teksti, mida ette kanda. Tublid, sest esindatud olid minu lemmikud Kareva, Runnel, Kaplinski, Alver. Kas nad tegelikult ka kõike mõistsid, mida ette lugesid, pole hetkel tähtis. Ühtlaselt head olid kõik, nii et meie hindajatena tekitasime omavahel arutelu ja jõudsime kokkuleppele, et sel aastal oli parim lugeja Laura Arge IX klassist. Tunnustatud said veel Krõõt Saar ja Raul Vahter. 
Lisaks žürii poolt tunnustatutele märkas põhikool II klassi omaloominguliste luuletuste lugejaid, vallamaja poolt sai kingituse Lisandra Tamm, raamatukogu poolt Darelyan Pähn ja rahvamaja poolt Oskar Kirs. Oskari poolt loetud luuletuse rida on ka selle loo pealkirjaks. 

Valla sünnipäevamäng

Juba 11 aastat oleme tähistanud 12. märtsil oma valla sünnipäeva mälumänguga. Nii ka sel aastal. Kolmapäeva õhtul kogunes sööklasse 6 võistkonna jagu mälumängureid, kõik vanad head tuttavad. Küsimused oli kokku kogunud peakohtunik Toivo Vaik ja kui vallavanem Tiina Luks oli kõigile sünnipäevatervitused edastanud, võiski mäng alata. Küsimusi oli igasuguseid. Mõni vajas rohkem mõtisklemist, mõni vähem. Mõne puhul tundus kõige tõenäolisem vastus liiga lihtne ja nii pandi paberile hoopis vale vastus :-) Sel aastal kogusid võistkonnad punkte väga tasavägiselt ja nii sai lõpptulemus selline:
I koht (30 p) - KÜLAKOOR  koosseisus Jaak Torri, Ülo Kannisto, Katrin Pihlas, Mihkel Ojakäär ja Urmas Talistu. 
II-IV koht (25 p) läks jagamisele Paadla Kandi Seltsi, Kadaka mari ja Vallamaja võistkondade vahel. V-VI kohta (23 p) jäid jagama Kuues ja Spordihall. 

kolmapäev, 5. märts 2014

Küünlakuu tegemised

Meie taidlejatel oli veebruari lõpus nii tihedalt tegemist, et pole olnud aega blogisse kirjutada. Aga nüüd siis veidike tagasi vaatamist. 
Reedel, 21. veebruaril tantsis meie naisrühm Kadaka mari Kuressaares Kallemäe kooli filiaali aktusel. Annika kutsus ja meil oli heameel neile rõõmu valmistada. Ühiselt tantsisime ka, toredat tantsumängu "Mu isamaa armas". Kallistatud saime ning siirast vaatamisrõõmu. 
See vabariigi sünnipäeva-eelne nädalavahetus oli töine lauljatele. Nii koguduse naiskoor kui külakoor osalesid laulupeo esimeses eelproovis. Kõigepealt tegid ülekuulajad Raul Talmar ja Kaspar Mänd 3 tundi tõsist tööd laulupeo repertuaari korrastamise ja puhastamisega. Seejärel pidid kõik koorid ükshaaval ühe liigilaulu ka ette laulma. Laulu pealkirja nimetasid ülekuulajad siis, kui koor oli end juba üles rivistanud. Naiskoor esitas P. Ripsi laulu "Aeg" ja külakoor pidi ette kandma V. Tormise "Pulmaliste saabumise". Hästi läks, tagasiside oli rahuldav ja II eelproovi kutsuti ka :-) 
Külakoor ja naiskoor ühiselt luuletamas
Esmaspäeval, 24. veebruaril tähistasid meie taidluskollektiivid riigi sünnipäeva omavahelise mõõduvõtmisega lauamängudes ja loomingulistes ülesannetes. Kusjuures loominguliste ülesannete täitmises olid kõik väga head. Iga kollektiiv sai paberilehe, kus kaks luuletust. Esimene luuletus oli kõigil erinev. Teise luuletuse tekst oli kõigil küll ühine, aga ette pidi iga kollektiiv selle kandma eriilmeliselt, kes sosinal, kes haigutades või hädaldades, kes hästi valjusti. Põnevad lahendused olid, isegi lavalist liikumist sai näha.
Segarühm loeb haigutades luuletust
Viktoriin koosnes üldkultuurilistest küsimustest, eriti laulu- ja tantsupeo teemal. "Tuljaku" kohta oli kohe mitu küsimust, sai kontrollitud nii laulu kui tantsu. Lauamängudeks jäi ka aega. Mängisime kabet ja tähekabet, mängu, mille nimeks A-st Ü-ni, kirbumängu ning jengat. Tore oli. Ja pisut vaheldust iganädalastele proovidele oli väga vaja.
Naisrühma neiukesed loevad üles kõik lapsed, kes neil majas elavad
Nüüd jätkub taas argipäev. Näitering valmistub esietenduseks (mai algul), neiud tantsupeo ülevaatuseks (märtsis) ning ülejäänud kollektiividel seisab ees veel II ülevaatus. Jõudu!
Misiganes auastmes Vaido nõuab reamehelt aru:
Prigadi-pragadi, kus sa käisid?