Meil kõigil on elu ja aeg ja lugu, sellest elu jooksul saab ajalugu; inimelu jaoks vaja on elumaja, rahvamelu jaoks vaja on
RAHVAMAJA -
ka see pole elu- ja ajaloota ja aegu uskudes tulebki loota, et ikka ja alati läbi aja kooskäimise kohta on tõepoolest vaja -
see peab olema soe ja sõbralik maja - rahvale rajatud
RAHVAMAJA.
Kuni veel kestab külakutuur,
seni väikese rahva vaim püsib suur.

(Virve Osila)


Näitus

Näitus

neljapäev, 31. august 2017

Maja kõrvale istutatud pihlakas usuti õnne toovat

Pihlapuu leidis omale koha
Meie uue maja avamispeol saime naabritelt Karalast kingituseks pihlapuu, mille istutasime täna maja ette. Koduväravas peab ju ikka pihlakas kasvama. Maja ümber istutatud pihlakas võib uskumuse kohaselt tõrjuda nõidust või naabrite pahasoovlikkust.
Foto internetist
Meie pihlapuu on harilik pihlakas Joseph Rock, tahab kasvada soolopuuna 4-6 meetri kõrguseks, viljad peaksid tulema kollased. On arvatud, et pihlamarjaderohkel aastal saavad vanatüdrukud mehele. Praegu meie puukesel veel ühtegi marjakobarat pole, nii et vanatüdrukud peavad ootama järgmist aastat :-)
Meie maja pihlapuu
Samas võib ju meelde tuletada hoopis teise rahavatarkuse: on pihlakas marjadest tühi, järgneb kuiv ja ilus sügis.

teisipäev, 15. august 2017

Kärla SuveTriip 3 - Kärla Triip

Kärla rahvamaja pidulik avamine läks sujuvalt üle suveürituseks Kärla Triip. Selle aasta peaesinejaks oli Ultima Thule. Publikut ei olnud nii palju kui kahel eelneval aastal, aga esineja oli endiselt väga hea. Lava soojendasid traditsiooni kohaselt Kärla noored.
Meie noor karmoska-tüdruk Astrid kutsus endale seltsiks vanema öe Pille-Rite ja kahekesi koos moodustasid nad suurepärase duo Öed Reid 

Bändikooli noorem koosseis tegi Triibul oma esimese etteaste. Loomulikult kutsusid nad ka Pille-Rite endaga koos lavale. 
Bändikooli vanem koosseis oma kolmandal Triibul. 
Järgmiseks aastaks kogume veel mõtteid, aga kindel on, et kohtume üheksandal Kärla Triibul 9. augustil 2018!  

Kärla SuveTriip 2 - Rahvamaja avamine

10. august 2017 läheb Kärla ajalukku uue rahvamaja avamise päevana. Seda uut oleme me oodanud kaua ja tõeks on osutunud ka lause "Kaua tehtud, kaunikene". On tõesti kaunikene. Siinkohal avaldan täies mahus avakõne, mille pidas uue maja avamisel Peeter Südda (1830-1895) Jaak Torri kehastuses.
Austatud ja armsad kuuljad ning nägijad! 
Tean, et teie osa võtate Kärla rahva rõõmust ja igast hääst asjast, mis temas asub ja kosub. See sunnib mind teile aru andma, mis meie kandis hilja sündis. Jumala auks, koguduse rõõmuks ja vaimu harimise edenemiseks oleme meie siia rahva maja asutanud, et seega oma kogudusele puhast kasulist ja lõbusat ajaviidet valmistada ja mõnest kahjulikust ning tühjast kõlvatust rõõmust ning ajaviitmisest kõrvale tõmmata. See rahva maja asutus oli meil raske küll. 
Kui mina, Peeter Südda, 1867. aastal Kärla-maile köster-kooliõpetajaks tulin, sai siin 1873. aastal esimene laulukoor ning 1882. aastal Saaremaa esimene mängukoor ehk pasunakoor asutatud. Algus kultuurilisemaks tegevuseks oli seega tehtud.
Uue maja avamisel mängis Kuressaare Linnaorkester Matis Männa juhatusel
Et rahvast hea vaimuga toita, tuleb anda head õpetust. Seda saavad jagada head koolmeistrid ja head raamatud. Koolmeistrid ei või mitte igas peres ega saunas õpetust andmas käia, raamatud aga võivad seda küll. RAAMATUKOGUSI ON TARVIS. Igal kogudusel kuluks üks hea raamatu kogu ära. See on minu nõu. Kui seda nõu vastu võetakse, siis loodan ma, et aegapidi lori ja laimamise luuletused rahva seast ära kauvad ja param vaim valitsema hakkab. 1879. aastal asutasime siinmail Kiriku külas Köstri talus kohalikus kihelkonnakoolis raamatukogu 83 raamatuga.
138 aastat hiljem oskab raamatute koguarvu meeles pidada vaid arvuti
Hiljem, 1899. aastal võis Saarlasest lugeda, et rahvakooli majad Saaremaal on enamasti kõik väga viletsas järjes. Üks neist kõige viletsamatest on küll Kärla kihelkonna koolimaja. Sellepärast on nõuks võetud Kärlale uut kihelkonna koolimaja ehitada, mis kõikipidi praeguse aja nõudmiste kohane oleks. Et selle koolimaja ehitamine aga kellegile raskuseks ei oleks, sellepärast tahetakse seda armuannete varal üles ehitada. Ja nõnda siis sündis, et SIIA KOHTA ehitatud kihelkonna koolimaja valmis rahva annetuste, näitemüükide ning pidude tulust. 1903. aastal kolis valminud koolimajja ka Kärla raamatukogu. Seltside tegevus elavnes. Piduõhtuid ja kontserte korraldati Saulini majas, vallamajas ja kihelkonnakoolimajas.
1920. aastal said seltsid enda kasutusse magasiaida ruumid, sinna koliti ka raamatukogu. 1930-ndatel aastatel ehitati kihelkonna koolimaja ümber rahvamajaks, ka raamatukogu sai siin enda tarvis ühe suure ruumi.
1939. aastal paigutati rahvamajja vene sõdurid, raamatud tõsteti esialgu puukuuri, seejärel viidi kirikumõisa. 28. novembrill 1939 puhkes sõdurite süü läbi rahvamajas tulekahju, püsti jäid vaid kivimüürid. Veel 1940. aastal kirjutas Meie Maa, et seltskondlik tegevus on Kärlas täiesti soigus, kuna puuduvad ruumid mingisugusegi avalduse jaoks. Vallamajale ehitati küll teine kord peale, kuid seal ei ole ühtki suuremat ruumi. Isegi haridusseltsi raamatukogu asub kiriklas, kusagil täiesti kütmata toanurgas.
Aga 1943. aasta detsembrikuu lehest võis lugeda, et Saaremaa rahvamajade võrk on lõplikult koostatud ja kinnitamisele saadetud. Uues rahvamajade võrgus on 32 rahvamaja, sealhulgas ka Kärla, juhataks Sillart. 1949. aastal koliti taas ka raamatukogu rahvamaja remonditud tegelaste ruumi.
Vana rahvamaja 1950ndatel aastatel
1953. aastast alates on Kärla raamatukogu kolinud ühest kohast teise, viimased neli aastat toimetati vallamaja esimesel korrusel. Kärla rahvamaja hoones on lisaks rahvamajale asunud kolhoosi söökla ning Tarbijate Ühistu pood. Alates 1995. aasta sügisest asus hoones taas rahvamaja.
Kunagise kihelkonna koolimaja katuse all töötas pikka aega rahvamaja
Aasta tagasi lõppes vana kihelkonna koolimaja elu, et tõusta kui fööniks tuhast ja tuua taas ühe katuse alla rahvamaja ning raamatukogu.
Uue maja uuel laval - Mikk, Marvi ja Ivo
Edenegu, kosugu ja kõlagu armas laul ja mäng, keerutagu triibuseelikud, täitugu riiulid hääde raamatutega rahva vaimu valgustamiseks – halbduste hävitamiseks ja headuse edenemiseks – igal pool meie Saare pinnal!
ELAGU KÄRLA RAHVA MAJA!  

Kärla SuveTriip 1 - Kodukandilood

Lapselapsed on jõudnud vanaema-vanaisa juurde maale
Sel suvel sai teoks vabaõhuetendus Kärla-mail Kogula külas. Etenduse kirjutas ümbruskonna legendidest ja ajaloost inspiratsiooni saanud Viimiku talu peremees Sven Aavik.
Esiplaanil autor ja lavastaja Sven Aavik
Peategelasteks on maale vanaema-vanaisa juurde suvevaheajale saabunud Mikk ja Liisi ning Narva koolipoiss Sergei. Üheskoos võetakse ette rattaretk, et näha oma silmaga kohti, millest vanaisa nii põnevalt on rääkinud. Etenduse kolm vaatust toimusid erinevatel mänguplatsidel. Külastaja sai pea terve Viimiku ala läbi kõndida. Ja seal õues on, mida lisaks vaadata.
See koduvärav on juba mitu aastat oodanud just sellist suveetendust
Mõlemad mängukorrad läksid täissaalile, ka ilm soosis meid. Siit siis esimesed tänusõnad Ilmataadile :-) Järgmised tänusõnad lähevad lahkele pererahvale - Sven ja Liivia Viimikult. Et te meid ikka välja kannatasite :-) Lisaks lava kujundamisele, ehitamisele ja teksti kirjutamisele suutis Sven ka näitseseltskonda ohjeldada, neile oma mõtted ja ettekujutused selgeks rääkida.
Lavastust aitasid ilmestada helindaja Urmas Rämmal ja rekvisiitide-dekoratsioonide meister Paul Aav.
Pauli meisterdatud koduloomad
Tänusõnad kostüümide laenutamise eest lähevad Salme rahvamajale, Kuressaare Ametikoolile ja Kuressaare Linnateatrile.
Vene sõdurite grupiselfi
Etendust aitasid veelgi ilmekamaks muuta Teeääre Tall (Liisi von W) ja Oti Ralliklubi (Ivar Tänak). Ja muidugi minilaat, kus sai näha-osta kohalikku käsitööd ning söögipoolist.
Naabrinaised laotasid oma näputööd Viimiku kiviaiale
Kärla rahvamaja perenaisena on mul eriliselt hea meel oma näitseseltskonna, tantsurühm Tõmba, Jüri ja karmoska-neiu Astridi üle. Te pakkusite vaatajale oma osalusega kolm toredat pühapäeva. AITÄH KÕIGILE OSALISTELE!
  

neljapäev, 3. august 2017

1 nädal veel

Sellest küljest on maja pildistatud terve aasta vältel
Niisugune oli rahvamaja sellest küljest vaadatuna enne lammutamist ja uue kerkimist
Seitsme päeva pärast on kõik oodatud meie uue rahvamaja avamisele. Täna majas tiirutades olid tööd veel täies hoos. Mõnel pool on veel põrandakate poolik, juhtmed ripuvad tühjalt ja ehitajale vajalikke tööriistu on igal pool. Aga ikkagi põnev, sest pisitasa on ruumidesse ilmunud mööblit ja hakkab vaikselt kujunema kena pilt. Alustan raamatukogust.
Raamatukogu kolib 
Juhataja Ülle on tööhoos ja paigutab kirjandust riiulitesse
Raamatukogu juhataja kabinet
Uus teeninduslett, nii kena
Need kenad lepatriinutoolid saavad olema lastenurgas
Rahvamaja juhataja kabinetis on mööbel veel lahti pakkimata, aga uksest tasus ikka pilti teha.
Tegelikult tulevad ustele veidi kunstipärasemad sildid
Vestibüül on esimene ruum, kuhu majja siseneja satub.
Vana maja müüri sisse tuleb garderoob
Vestibüüli mahub väike kohvikunurk, kus edaspidi saab kohvi kõrvale ka häid esinejaid nautida
Vestibüüli võib lausa ära eksida, seinte sees olevad peeglid muudavad ruumi veelgi avaramaks
Kultuur algab kemmergust
Kõrvalruumidesse seekord ei põiganud, sest seal on varjul saali toolid ja garderoobi varnad. Aga saali ja lavale kiikasin küll.
Vestibüülist saali avaneb selline pilt
Ei näinud valesti, otse loomulikult on lava tagaseinas peegel. Tantsutrennides suurepärane abimees.
Ja küllap ajapikku selgub, kuidas seda kasutada esinemistel.
Lava eesriie on juba kohal, samuti saaliuste kardinad. 
Vot selline iludus saab meie omaks. Tulge 10. augustil ise vaatama.