Meil kõigil on elu ja aeg ja lugu, sellest elu jooksul saab ajalugu; inimelu jaoks vaja on elumaja, rahvamelu jaoks vaja on
RAHVAMAJA -
ka see pole elu- ja ajaloota ja aegu uskudes tulebki loota, et ikka ja alati läbi aja kooskäimise kohta on tõepoolest vaja -
see peab olema soe ja sõbralik maja - rahvale rajatud
RAHVAMAJA.
Kuni veel kestab külakutuur,
seni väikese rahva vaim püsib suur.

(Virve Osila)


Päkapikud

Päkapikud

Teisipäev, 15. august 2017

Kärla SuveTriip 2 - Rahvamaja avamine

10. august 2017 läheb Kärla ajalukku uue rahvamaja avamise päevana. Seda uut oleme me oodanud kaua ja tõeks on osutunud ka lause "Kaua tehtud, kaunikene". On tõesti kaunikene. Siinkohal avaldan täies mahus avakõne, mille pidas uue maja avamisel Peeter Südda (1830-1895) Jaak Torri kehastuses.
Austatud ja armsad kuuljad ning nägijad! 
Tean, et teie osa võtate Kärla rahva rõõmust ja igast hääst asjast, mis temas asub ja kosub. See sunnib mind teile aru andma, mis meie kandis hilja sündis. Jumala auks, koguduse rõõmuks ja vaimu harimise edenemiseks oleme meie siia rahva maja asutanud, et seega oma kogudusele puhast kasulist ja lõbusat ajaviidet valmistada ja mõnest kahjulikust ning tühjast kõlvatust rõõmust ning ajaviitmisest kõrvale tõmmata. See rahva maja asutus oli meil raske küll. 
Kui mina, Peeter Südda, 1867. aastal Kärla-maile köster-kooliõpetajaks tulin, sai siin 1873. aastal esimene laulukoor ning 1882. aastal Saaremaa esimene mängukoor ehk pasunakoor asutatud. Algus kultuurilisemaks tegevuseks oli seega tehtud.
Uue maja avamisel mängis Kuressaare Linnaorkester Matis Männa juhatusel
Et rahvast hea vaimuga toita, tuleb anda head õpetust. Seda saavad jagada head koolmeistrid ja head raamatud. Koolmeistrid ei või mitte igas peres ega saunas õpetust andmas käia, raamatud aga võivad seda küll. RAAMATUKOGUSI ON TARVIS. Igal kogudusel kuluks üks hea raamatu kogu ära. See on minu nõu. Kui seda nõu vastu võetakse, siis loodan ma, et aegapidi lori ja laimamise luuletused rahva seast ära kauvad ja param vaim valitsema hakkab. 1879. aastal asutasime siinmail Kiriku külas Köstri talus kohalikus kihelkonnakoolis raamatukogu 83 raamatuga.
138 aastat hiljem oskab raamatute koguarvu meeles pidada vaid arvuti
Hiljem, 1899. aastal võis Saarlasest lugeda, et rahvakooli majad Saaremaal on enamasti kõik väga viletsas järjes. Üks neist kõige viletsamatest on küll Kärla kihelkonna koolimaja. Sellepärast on nõuks võetud Kärlale uut kihelkonna koolimaja ehitada, mis kõikipidi praeguse aja nõudmiste kohane oleks. Et selle koolimaja ehitamine aga kellegile raskuseks ei oleks, sellepärast tahetakse seda armuannete varal üles ehitada. Ja nõnda siis sündis, et SIIA KOHTA ehitatud kihelkonna koolimaja valmis rahva annetuste, näitemüükide ning pidude tulust. 1903. aastal kolis valminud koolimajja ka Kärla raamatukogu. Seltside tegevus elavnes. Piduõhtuid ja kontserte korraldati Saulini majas, vallamajas ja kihelkonnakoolimajas.
1920. aastal said seltsid enda kasutusse magasiaida ruumid, sinna koliti ka raamatukogu. 1930-ndatel aastatel ehitati kihelkonna koolimaja ümber rahvamajaks, ka raamatukogu sai siin enda tarvis ühe suure ruumi.
1939. aastal paigutati rahvamajja vene sõdurid, raamatud tõsteti esialgu puukuuri, seejärel viidi kirikumõisa. 28. novembrill 1939 puhkes sõdurite süü läbi rahvamajas tulekahju, püsti jäid vaid kivimüürid. Veel 1940. aastal kirjutas Meie Maa, et seltskondlik tegevus on Kärlas täiesti soigus, kuna puuduvad ruumid mingisugusegi avalduse jaoks. Vallamajale ehitati küll teine kord peale, kuid seal ei ole ühtki suuremat ruumi. Isegi haridusseltsi raamatukogu asub kiriklas, kusagil täiesti kütmata toanurgas.
Aga 1943. aasta detsembrikuu lehest võis lugeda, et Saaremaa rahvamajade võrk on lõplikult koostatud ja kinnitamisele saadetud. Uues rahvamajade võrgus on 32 rahvamaja, sealhulgas ka Kärla, juhataks Sillart. 1949. aastal koliti taas ka raamatukogu rahvamaja remonditud tegelaste ruumi.
Vana rahvamaja 1950ndatel aastatel
1953. aastast alates on Kärla raamatukogu kolinud ühest kohast teise, viimased neli aastat toimetati vallamaja esimesel korrusel. Kärla rahvamaja hoones on lisaks rahvamajale asunud kolhoosi söökla ning Tarbijate Ühistu pood. Alates 1995. aasta sügisest asus hoones taas rahvamaja.
Kunagise kihelkonna koolimaja katuse all töötas pikka aega rahvamaja
Aasta tagasi lõppes vana kihelkonna koolimaja elu, et tõusta kui fööniks tuhast ja tuua taas ühe katuse alla rahvamaja ning raamatukogu.
Uue maja uuel laval - Mikk, Marvi ja Ivo
Edenegu, kosugu ja kõlagu armas laul ja mäng, keerutagu triibuseelikud, täitugu riiulid hääde raamatutega rahva vaimu valgustamiseks – halbduste hävitamiseks ja headuse edenemiseks – igal pool meie Saare pinnal!
ELAGU KÄRLA RAHVA MAJA!  

1 kommentaar: